Tagget med elektrolyse

IDA Space Talks

Episode 11: Morten og MOXIE laver ilt på Mars

896 views 9. november 2022

Da Perserveranceroveren landede d. 18. februar 2021 ved jezerokrateret på Mars var der et lille...