Viden

Hanne Shapiro- Det danske uddannelsessystem er ikke gearet til Industri 4.0

925 visninger
16. januar 2017 industri 4.0

I forbindelse med konferencen Industri 4.0 i praksis, fortalte Hanne Shapiro om de nye kompetencekrav, den fjerde industrielle revolution skaber. Og her pegede Hanne Shapiro på, at Danmark kunne stå langt stærkere, når det kommer til at reagere på nye udviklingstendenser og skabe nye efter/videreuddannelser og eftervidereuddannelseskurser. Både i forhold til hastighed og volumen. 
Hanne Shapiro mener, at løsningen ligger lige for: Vi skal være langt bedre til at udnytte de muligheder, de digitale teknologier giver i forhold til at efteruddanne anderledes. For i øjeblikket er vi meget langt tilbage her.