Diverse

Siri Workshop om transport og kunstig intelligens

829 visninger
SIRIKommissionen mødtes 10. februar med nøglepersoner fra transportsektoren, it-eksperter og kloge hoveder fra brancher, der kan tænkes at påvirke dansk transport fremover. Formålet med workshoppen var at diskutere, hvordan vores mobilitet ser ud i fremtiden.

På dagen var deltagerne inddelt i små arbejdsgrupper, som med udgangspunkt i hver deres persona kom med deres bud på, hvordan hverdagen og vores mobilitet ser ud om 10-30 år.. Se her en kort reportage fra workshoppen, hvor deltagerne kort fortæller, hvilke emner de lagde vægt på i deres fremtidsscenarie.