Events

Spot på trafikstøj

1.083 visninger
En af Europas førende forskere i sundhedseffekter af trafikstøj, Wolfgang Babisch fra Federal Environment Agency i Tyskland, besøgte i denne uge Danmark. Sammen andre fagfolk belyste han de sundhedsmæssige skadevirkninger, trafikstøj har.

Det skete, da 2 af Ingeniørforeningens fagtekniske netværk mødtes: Selskabet for Byplan, Vej og Trafik (BVT) samt IDA Miljø.

Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, gav en aktuel status på Vejdirektoratets arbejde med at udvikle vejbelægninger, der kan reducere vejstøjen med 10 dBa.