Viden

Hurtigt tilbage i job

4.327 visninger
153 af IDAs medlemmer blev ramt, da entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn indgav konkursbegæring i august 2013. Men medlemmerne fik ikke lov til at gå ledige længe. Af de 118 medlemmer IDA har været i kontakt med siden konkursen, har 111 fået nyt arbejde, 5 er jobsøgende, mens 2 medlemmer har benyttet sig af muligheden for at gå på pension. IDA antager at de resterende 35 medlemmer er kommet i nyt job.