Diverse

Miljøstrategisk Årsmøde 2020: Hvad er vigtigt at fokusere på i fremtidig planlægning af analyse af klimastrategier og klimatiltag?

160 visninger
5. januar 2021
Opsamlende debat via Zoom om:

- Hvad kan vi lære af dagens diskussioner om klimaomstilling som omstillingsprocesser?
- Hvordan sikres løbende vurdering af og læring fra klimaomstillingens miljømæssige,
samfundsøkonomiske og sociale aspekter?