Diverse

Miljøstrategisk Årsmøde 2020 : Hvordan opnås en ambitiøs og retfærdig klimaomstilling af mobilitet?

136 visninger
5. januar 2021
Igangsættende oplæg: Lene Hartmann, IDA Trafik og Byplan; Niels Wellendorf, IDA Rail.

- Hvordan sikres kombinationer af gang, cykling og kollektiv trafik en større rolle i fremtidig mobilitet?
- Hvorfor er det ikke tilstrækkelig at fokusere på at øge antallet af elbiler?