Diverse

Miljøstrategisk Årsmøde 2020: Hvordan opnås en ambitiøs og retfærdig klimaomstilling af produktion og forbrug af fødevarer?

138 visninger
5. januar 2021
Igangsættende oplæg: Rune-Christoffer Dragsdahl, Dansk Vegetarisk Forening; Christian Bugge Henriksen,
Københavns Universitet.

- Hvordan sikres ambitiøs og retfærdig omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark?
Hvordan sikres en omstilling til øget fokus på plantebaserede fødevarer i fødevareproduktion og
-forbrug? Hvordan kan fokus på økonomi og beskæftigelse medvirke til omstilling i landbrug og
fødevareindustri?