Techtopiadk

Techtopia 331: AI er medforfatter på ny bog

3.688 visninger
17. juni 2024 Ai, episode, podcast, techtopia
AI har skrevet 20 procent af ny dansk fagbog om digital intelligens.

Bogen “AI Strategi - drejebog for digital intelligens” er for 80 procents vedkommende skrevet af Jesper Bove-Nielsen, men han fortæller i Techtopia, at bogen er kommet til verden på en radikalt anden måde end hans tidligere bøger. Den er født i skyen, hos Spintype.ai – et bogudgivelsesværktøj som benytter algoritmer og generativ intelligens til at assistere med skrivning, redaktionel assistance og udgivelse. I skriveprocessen har han haft en så tæt interaktion med denne intelligens, at han undervejs har haft vanskeligt ved at skelne mellem, hvornår det var den kunstige intelligens, der formulerede noget – og hvornår det var Jesper selv. Heldigvis kan det spores, så han kan afgøre, at han er hovedforfatteren på ca. 80 procent af indholdet.

Link:
Spintype.AI https://spintype.ai/gwt#eddie