Techtopiadk

Techtopia 248: Den reelle værdi af kryptovaluta

7.26 visninger
22. august 2022 episode, podcast, techtopia
Er kryptovaluta en boble, og burde kursen på bitcoin være nul? Eller bliveer kryptovaluta vurderet på de forkerte præmisser.

Det mener professor Jan Damsgaard (CBS), som har lanceret en metode til at angive en mere retvisende og reel vurdering af kursen på kryptovaluta, der er baseret på funktionaliteten af den bagvedliggende blockchain. Det er blockchain, der giver kryptovaluta værdi, og den skal forstås og prissættes som en platform som Spotify, Facebook og SWIFT, mener han.

Gæst i Techtopia er:
Jan Damsgaard, Professor, Institut for Digitalisering, CBS
Jan er uddannet Cand. Scient i datalogi, Ph.d. og er digital vismand udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnska-
ber. Jan forsker i penge, betalinger, centralbankudstedt digital valuta (CBDC) og kryptovaluta samt digitale forret-
ningsmodeller, platformsøkonomi og Internet of Things. Han er aktuel med bestseller-bogen ”Blockchain Business:
Ægte, sporbart og uerstatteligt”