Techtopiadk

Techtopia 322: Fransk techambassadør: Sociale medier truer demokratiet

4.05 visninger
8. april 2024 episode, podcast, techtopia
Danmark banede vejen ved at udnævne verdens første tech-ambassadør i 2017, efterfulgt af Frankrig året efter med Henri Verdier.
Hans professionelle rolle spænder bredt over teknologi, innovation, handel, kultur, og EU's regulering af konkurrence og etik, hvilket placerer ham i skæringspunktet mellem diplomat og minister.
Han er også forfatter til bogen "The Business of Hate”, hvor han drøfter overgangen fra internettet som et paradis for ytringsfrihed til en arena for falske nyheder og polarisering.  
Henri Verdier undersøger sociale mediers indvirkning på kultur og offentlig debat, herunder misinformation. 
Techtopia tager diskussionen op med Henri Verdier live fra den franske ambassade. Vi diskuterer de udfordringer demokratiet står over for med misinformation, filterbobler og generativ AI, især op til årets valg i store demokratier, hvor fire millarder mennesker skal til stemmeurnerne.